SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TOPLUM ÜZERİNDE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE OLUMLU ETKİ YARATMAK

 

Sürdürülebilir bir anlayışla çalışmak istiyoruz

Misyonumuz dünyayı temizlemektir, bu nedenle her zaman sorumlu davranmamız ve yaptığımız eylemlerin çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir etkisi olmasını sağlamamız çok önemlidir.

İnsanları sağlıklı ve güvende tutacak, çevreyi koruyacak, kaliteli ürün ve hizmetler sunmamızı sağlayacak biçimde society işimizi sorumlu bir şekilde yürütmeye kararlıyız. 

2021'de Lamor aşağıdaki alanları içeren bir sürdürülebilirlik stratejisi yayınladı:

1. işinin ana odağını küçük karbon izine sahip faaliyetlere kaydırarak atık yönetimi ve su arıtmaya yatırım;
2. tedarik zincirinde enerji verimliliğinin ve yenilenebilir hammaddelerin kullanımının arttırılması;
3. loistik zincirini ve üretimi optimize ederek emisyonları azaltmak; ve
4. taşeronlar arasında insan haklarına saygının gözetilmesinin arttırılması.

 

Lamor sürdürülebilirk performans ölçütlerinin gelişimini sistematik bir şekilde takip etmek için raporlama yöntemlerini ileriye dönük olarak tanımlıyor. Lamor ilk sürdürülebilirlik raporunu 2022 bahar döneminde yayınlayacaktır.

 

Lamor's toplum üzerindeki net etkisi

Upright Projesi, Lamor'un Ağustos 2021'deki net etkisini ölçmüştür. Net etki, bir şirketin çevre, sağlık, toplum ve bilgi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin toplumudur. 


The Upright Project  Lamor’un toplum üzerindeki net etkisinin oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. 
Sınırlı kaynaklarla, biyolojik çeşitliliğin korunması, emisyonların ve atıkların azaltılması ve kıt doğal kaynakların korunması dahil olmak üzere kapsamlı çevresel ve sağlık yararları sağlamayı başarıyoruz. Bir şirketin net etkisi, çevresindeki dünya üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerin toplamıdır.  Lamor’un net etki oranı +74%'tür.

Düzenleyici sistem ve politikalar

Mevzuat çevre koruma hedeflerine ulaşmada öenmli bir rol oynadığından, sektörümüz sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Sektörümüze yön veren yasalara, atık ve tehlikeli maddelerin yönetimi, lisanslar, sağlık  ve güvenlik, veri koruma, kamu alımları, iş yasaları, antitröst sorunları, genel iş sorunları ve vergilendirme ile ilgili bir dizi standart ve düzenlemeye her zaman uymaktayız. 

Lamor'da personelin ve ağ ortaklarının sağlığı ve güvenliği son derece önemlidir.

Tüm ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 belgelendirme standartlarıyla tamamen uyumluyuz. Ayrıca, operasyonlarımızdaki belirli SGÇG ve IMS faktörlerinin rolünü iyileştirmek ve geliştirmek için tasarlanmış entegre sağlık, emniyet, güvenlik, çevre ve kalite yönetim sistemleri (SGÇG - IMS) kurduk.  

3 BAŞLICA ETKİ DİREKTESİ

Sürdürülebilirlik konusundaki felsefemiz ve çalışmalarımız üç ana kategoriye ayrılır: Çevresel Ajanda, Sosyal Ajanda ve Ekonomik Ajanda