BİZ DÜNYAYI TEMİZLEME MİSYONUYLA YOLA ÇIKTIK!

Lamorun misyonu ve felsefesi üç bölümden oluşmaktadır. haydi”, temiz” ve dünya”. Cümlenin her bir parçası, Lamorun nasıl işlediğinin önemli bir unsurunu ifade eder.

 

İlk haydi” kelimesi, Lamorun misyonunu, işbirliği ve ekip çalışması ile birlikte gerçekleştirdiğini vurgulamaktadır. Lamor, farklı sorunların çözümünde önemli rol oynayan şirketler ve insanlar ağı olarak faaliyet göstermektedir. Birlikte çalışmamız sayesinde ağımız, bireysel üyelerden daha uzağa ulaşabilir ve daha fazlasını başarabilir. İkinci kelime olan temiz”, Lamor ağının yaptıklarını ifade etmektedir. Ağın bir kısmı doğrudan sahada çalışırken, diğer kısımları farklı desteklerle dolaylı olarak katılırlar. Son olarak, dünya” kelimesi, Lamorun küresel varlığına ve misyonumuzun bütünsel görüşünü ifade etmektedir. Lamor, siyasete, kültüre veya dine dayanan sınırlar olmaksızın her yerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir bütün olarak cümle, Lamorun dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için misyonunu ve coşkusunu ortaya koymaktadır!

Değerlerimiz

Lamor olarak tutku, yenilik ve güven ilkeleri üzerine çalışıyoruz. Dünyayı temizleme tutkumuz, fırça sıyırıcı gibi yeniliklerle mümkündür. Bununla birlikte bir yeniliğin yeterli olmadığını biliyoruz. Bu yüzden Lamor, yeni yöntemler geliştirerek ve yeni çözümler bularak çağının ötesinde kalmaya çalışmaktadır. Lamor ağı, dünyayı temizlemeyi mümkün kılan kapsayıcı bir kültürü ve etkili iletişimi teşvik eden güven üzerine kurulmuştur. Misyonumuzla gurur duyuyor ve değerlerimizi paylaşan herkesi, bize katılmaya davet ediyoruz!