VAKFI

Fin değerlerinden yararlanarak yerel topluluklarla uyum içinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması

Lamor Vakfı

Lamor Vakfı, dünya çapında insanların ülke,  bölge ve topluluktan bağımsız olarak uygun, temiz ve güvenli bir ortama sahip olmalarını sağlamak için karşılıklı uzmanlıktan ve erişimlerinden yararlanır. 


Firmaların hizmet verdikleri ülkelerde kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için güvenilir bir ortağa ihtiyaçları vardır. 104 ülkede yapılanması bulunan Lamor, pozitif etki gayesiyle yapılan girişimleri destekleyebilecek bir konumdadır.

 

Lamor, kuruluşundan bugüne kadar çevre temizliği  ve bunun korunabilmesi için yenilikçi teknolojileri kullanmıştır.Lamor Vakfı, alternatif yeşil teknolojileri teşvik etmekte ve bu teknolojilerin fikir aşamasından sürdürülebilir çözümlere dönüşmesine destek vermektedir.

 

Lamor bunu başarabilmek için ortak tecrübe, deneyim ve proje uygulamalarına imza atmak gayesiyle uluslararası bir hayır kurumu olan Practical Action ile ortaklık anlaşmasına imza atmıştır.

Odak Alanları:

Çevresel olaylara hazırlıklık olarak ve proaktif önlemler uygulayarak, yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak için iklim esnekliliğinin oluşturulması.

Yerel topluluklara ve çevreye verilen zararı azaltmak için yerel enerji üreticilerine destek verilmesi.

Önleyici tedbirlerin alınması ve çevre duyarlılığının oluşturulmasıyla yaşam alanlarının iyileştirilmesi.

Yaşamları değiştirebilecek temiz enerjiye erişimin arttırılması.

Süregelen ekonomik gelişmelerin ve tüketimin çevresel etkilerinin azaltılmasıyla, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların zarar görmesinin engellenmesi.

Gıda üretiminin küçük ölçekli çiftçiler için dönüştürülmesi.

David the achiever-1
LAMOR
VAKFI BAŞKANI

David Nazha

 

 

"Lamor Vakfı olarak, dünyada karşılaşılan en karmaşık problemler karşısında çevre koruma alanında dünya çapındaki onlarca yıla dayanan deneyimimizi paylaşıyoruz. Dünyanın daha iyi ve temiz bir yer haline gelmesi için yenilikçi, sürdürülebilir ve alternatif teknolojiler vasıtasıyla firmaların sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik ediyoruz. "

Bize Ulaşın