Business Finlandin kasvumoottorikilpailun voittajat julkaistu - Lamorin innovaatiolähtöinen liiketoiminta palkitaan

Lamor Corporation 21 December, 2020

 

Porvoo, 18.12. - Business Finland on valinnut kasvumoottorikilpailutuksen voittajiksi neljä yritystä: Lamor, Unikie, Vaadin ja Family in Music. Kukin yritys on sitoutunut tavoittelemaan vähintään miljardin euron edestä uutta innovaatiolähtöistä liiketoimintaa ekosysteemeissään, joiden avainyrityksinä ne toimivat. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla.

"Lamorin valitseminen Business Finlandin kasvumoottorikilpailutuksen voittajien joukkoon on meille erittäin suuri tunnustus. Yhtiömme on tehnyt liiketoimintamallien kehitystä verkostoliiketoiminnan parissa jo 80-luvulta lähtien ja siirtyminen alusta- ja ekosysteemiliiketoimintamalliin on luonnollinen jatkumo yrityksemme kehityspolulla. Uskomme, että tämä projekti tulee olemaan globaali menestystarina niin ympäristön kuin suomalaisen ympäristöteknologiayritystenkin näkökulmasta," sanoo Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski.

”Osallistuimme kilpailuun tekemällä tarjouksen, jossa kuvasimme miten aiomme saavuttaa ekosysteemimme miljardiluokan kasvutavoitteen, ja samalla annoimme tuottolupauksen myönnettävälle pääomalainalle”, Pirneskoski kertoo.

Lamorin kasvumoottoriprojektin tavoitteena on vähentää jätemäärää vesissä. Tavoite on linjassa mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Tämän ohella keskiössä on suomalaisten korkeateknologiatoimijoiden liiketoiminnan kasvattaminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä kehittää ratkaisu, jonka lähtökohtana on toimialan keskeisimpien haasteiden ja lukkiutumien poistaminen, jotta saavutetaan liiketoimintavetoinen kokonaisratkaisu. Kestävä lopputulos vaatii liiketoimintamallin kehityksen ja implementoinnin sekä tätä tukevan johtamismallin, joka tehokkaasti huomioi tarpeet kommunikaatiolle ja tiedonhallinnalle.

Yhtiön on tarkoitus pilotoida kehitettävää alustaliiketoimintamallia muovijätteen hyödyntämisen ekosysteemissä, mutta tarkoituksena on luoda myös muita ekosysteemejä Lamorin kolmelle pääasialliselle liiketoiminta-alueelle, joita ovat öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely.

Lisätietoja

Iryna Besarab

Viestintäpäällikkö