Puhdistetaan maailma yhdessä

Lets clean the world 1300x867 80

Lamorilla olemme aina uskoneet, että yhteistyö on avainasemassa, kun yritämme vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtana yhteistyölle on olta positiivisen vaikutuksen luominen kaikille sidosryhmille. Tätä lisäarvoa kutsumme englanniksi käsitteellä "collaborative positive impact" eli positiivisiksi yhteistyövaikutuksiksi.

Positiivinen vaikutuksemme asiakasyhteistyössämme on ilmeinen. Työskentelemme yhdessä luodaksemme positiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme haasteet yksityiskohtaisesti ja löytämään parhaan ratkaisun käsillä olevaan ongelmaan sijainnista riippumatta. Viime kädessä pyrimme ratkaisemaan ongelmia yhdessä asiakkaidemme kanssa käyttämällä tehokkaita, tarkoitukseen sopivia ratkaisuja.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa edistämme kahden tyyppisiä positiivisia yhteistyövaikutuksia. Teemme verkostossamme yhteistyötä vaihtaaksemme maailmanlaajuista osaamista ja parhaita käytäntöjä, mikä mahdollistaa verkostomme yhteistyön ja innovaatioiden eteenpäin viemisen. Tällä yhteistyöllä luomme kumppaneillemme myös globaaleja kasvumahdollisuuksia ja paikallista menestystä.

Lamorilaisille tarjoamme inspiroivan tarkoituksen, joka houkuttelee kunnianhimoisia työntekijöitä. Luomme innovatiivisille tiimeille mahdollisuuksia jatkuvaan parantamiseen ja urakehitykseen edistäen kannustavaa ja kasvuhakuista ympäristöä.

Omistajillemme Lamor edustaa yritystä, joka tuottaa nopeaa, kannattavaa ja kestävää kasvua. Kutsumme kaikki sijoittajat mukaan matkalle kohti puhtaampaa huomista.

Yksi tärkeimmistä positiivisista vaikutuksista on lopulta se, että yhteistyöllä toimiva liiketoimintamallimme tuottaa merkittäviä myönteisiä vaikutuksia sekä maapallolle että yhteiskunnalle. Ratkaisumme edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelua ja terveellisemmän ympäristön edistämistä. Käyttämällä resursseja tehokkaammin säästämme neitseellisiä raaka-aineita ja suojelemme ympäristöä. Lisäksi tarjoamme koulutusta ympäristönsuojelusta ja reagoinnista maailmanlaajuisesti, mikä luo myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Haluatko oppia lisää tehtävästämme, keitä olemme ja mitä edustamme? Lue lisää meistä-osiosta.

Let’s clean the world

Reach out, our shared journey towards a clean planet starts here.

Get started

Stay in the know

Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.