LAMOR FOUNDATION -SÄÄTIÖ

Edistämme kestävää kehitystä sopusoinnussa paikallisten yhteisöjen kanssa suomalaisia arvoja hyödyntäen

Lamor Foundation -säätiö

Lamor Foundation hyödyntää molemminpuolista asiantuntemusta ja maailmanlaajuista läsnäoloaan auttaakseen eri puolilla maailmaa asuvia ihmisiä saamaan asianmukaisen, puhtaan ja turvallisen ympäristön riippumatta maasta, alueesta tai yhteisöstä.

 

Yritykset tarvitsevat luotettavan kumppanin auttamaan yhteiskuntavastuun velvoitteiden toteuttamisessa niissä paikallisissa yhteisöissä, joissa yritykset toimivat. Lamor toimii 104 maassa ja on hyvin asemoitunut tukemaan hankkeita, joilla on myönteinen sosiaalinen vaikutus.

Lamor on perustamisestaan lähtien käyttänyt innovatiivisia menetelmiä ympäristön puhdistamiseen ja suojelemiseen. Lamor Foundation vaalii vaihtoehtoisia vihreitä teknologioita ja auttaa niitä kasvamaan toteutettavuustestauksesta toimiviksi, kestäviksi ratkaisuiksi.

Nämä kunnianhimoiset tavoitteet saavuttaakseen Lamor toimii yhteistyössä kansainvälisen Practical Action -hyväntekeväisyysjärjestön kanssa hyödyntäen molemminpuolista asiantuntemusta, kokemusta ja kykyä toteuttaa hankkeita globaalisti.

Keskeiset toiminta-alueet

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen vahvistaminen elämän ja elinkeinojen suojaamiseksi ennakoivilla toimenpiteillä ja ympäristövalmiuksilla.

Paikallisten energiantuottajien tukeminen ympäristövaikutusten ja paikallisiin yhteisöihin kohdistuvien haittojen vähentämisessä.

Asuttujen alueiden elin- ja työskentelyolosuhteiden parantaminen ennakoivilla toimenpiteillä ja ympäristötietoisuutta lisäämällä.

Elämänlaatua parantavan puhtaan energian saatavuuden parantaminen.

Taloudellisen kehityksen ja kulutuksen kasvun aiheuttaman ympäristövaikutuksen minimoiminen ja siten kehittyvissä maissa ihmisiin kohdistuvien riskien pienentäminen.

Pientilallisten elintarviketuotannon uudistaminen.

David Nazha  LAMOR FOUNDATIONIN PÄÄJOHTAJA
PRESIDENT OF
LAMOR FOUNDATION

David Nazha

 

 

”Lamor Foundation tuo vuosikymmenien ympäristönsuojelukokemuksen eräiden maailman monimutkaisimpien ongelmien ratkaisun avuksi. Tuemme yrityksiä, jotta ne voivat toteuttaa yhteiskuntavastuuhankkeitaan ja edistämme innovatiivisia, kestäviä ja vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka auttavat tekemään maailmasta paremman ja puhtaamman paikan.”

Ota yhteyttä